Murbier

Hvad er murbier og hvilke skader kan de gøre?

Angreb af murbier kan medføre, at der trænger vand ind i muren, hvilket igen kan give frostskader, opfugtede vægge og nedbrudt træværk. I værste fald kan murværkets bæreevne blive nedsat.

Murbier er 7-9 mm lange, gråsorte og med hvidlige ringe omkring bagkroppen. De er fredsommelige og stikker kun yderst sjældent. Læg mærke til dine solvarme syd- og vestvendte facader. Kendetegn ved murbi-angreb er runde huller i fugen med en diameter på 3-7 millimeter.

tn_murbi tn_murbi hul
Murbi Murbi-hul

Hvor og hvordan angriber de?

Det er især ældre, svage og porøse mørtelfuger, der har risiko for angreb. Også frostskadede mure samt mure med ren kalkmørtel er udsatte.

Murbierne går ikke ind i hulmuren, men forbliver i 10 – 20 cm lange gange, som de lever i mørtelfugerne. Bierne lægger æg i bunden af gangen. Fra ægget klækkes larverne, som overvintrer i muren og forpupper sig det følgende forår. Herefter forvandles puppen til en bi, som flyver ud af muren i juni til august måned, hvor de sværmer ved hullerne.

Også andre insekter kan finde på at bruge/udvide murbiernes huller

Sådan undgår du skader

Murbiangreb kan kun undgås, hvis fugerne er stærke og intakte. Gør det derfor til en god vane at inspicere dine facader med jævne mellemrum særligt de varme syd- og vestvendte murflader. Er fugerne svage og porøse, dvs. at du forholdsvis let kan fjerne fugerne med en skruetrækker, så er du i farezonen for murbi-angreb

Når skaden er sket

Der kan sprøjtes imod murbierne, men virkningen er kun midlertidig. Den rigtige løsning er Fugemanden Jørn Juhl – Vi har løsningen der holder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *