Kontakt og persondataforordning

Fugemanden
Jørn Søndergaard Juhl Nielsen
Decembervej 14
8700 Horsens
Cvr.:30 67 93 69

E-mail: fugemanden@mail.dk

Tlf. 30 70 20 68

Persondataforordningen:

Hvis du kontakte os via mail, så skal vi, ifølge den nye Persondataforordning, gøre dig opmærksom på mailen vil blive gemt i vores mailboks i max 1 år. Mailen kan indeholde persondata som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Hvis du ønsker et tilbud på omfugning, så vil disse persondata blive indtastet i tilbuddet og senere i en eventuel faktura. Persondatene gemmes så længe der er brug for dem, og så længe lovgivningen kræver det.

Privatlivspolitik - GDPR - Persondataforordningen

I det følgende kan du læse hvordan Fugemanden Jørn Juhl håndterer persondata.

Vi anvender data om dig i vores løbende kontakt med dig samt for at gøre vores service endnu bedre. Det er data som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Fugemanden Jørn Juhl er dataansvarlig og sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Fugemanden Jørn Juhl

CVR-nr. 30 67 93 69

Decembervej 14

8700 Horsens

E-mail: fugemanden@mail.dk

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne servicere og opfylde vores aftale om udførelse af en fugeopgave. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand. 

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til Fugemanden Jørn Juhl. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for udførelse af aftalt arbejdsudførelse, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at trække samtykket tilbage.

Fugemanden Jørn Juhl’s medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives ikke til andre.  

Efter opgaven er udført, gemmes personoplysningerne med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne som hovedregel må gemmes i ca. 5 år efter opgaven er udført. 

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende retssag mv. 

Dine rettigheder:
-Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den angivne e-mailadresse.

-Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

-Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig

-Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.

-Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *